Ochrona przeciwpożarowa przy instalacjach fotowoltaicznych

Straż

We wrześniu tego roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która między innymi wprowadza konieczność uzgadniania instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kWp z rzeczoznawcą do spraw ochrony przeciwpożarowej.

Czy instalacje PV są bezpieczne?

Zgodnie z Programem Międzynarodowej Agencji Energetyki fotowoltaicznej (IEA PVPS) "systemy PV nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska w normalnych warunkach pracy, jeśli są odpowiednio zainstalowane i konserwowane przez przeszkolony personel, zgodnie z wymogami kodeksów elektrycznych." (IEA PVPS 2017; str. 2).

Przy prawidłowej instalacji systemy fotowoltaiczne są bardzo bezpieczne i zapewniają bezawaryjną pracę przez wiele lat. Prawidłowość instalacji odzwierciedla się w postaci norm, standardów, przepisów, w których zawarte są wytyczne, które zapewniają poprawne i bezpieczne wykonanie instalacji.

Straż Pożarna

Skąd ta pewność, skoro rynek fotowoltaiki w Polsce jest stosunkowo młody?

Obserwujemy i wyciągamy wnioski z działania naszych sąsiadów. Niemcy są jednym z najbardziej doświadczonych rynków fotowoltaicznych na świecie. W 2015 roku TÜV Rheinland we współpracy z Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems opublikował raport o incydentach pożarowych z udziałem systemów PV w budynkach. W 2013 roku w Niemczech istniało około 1,3 mln instalacji PV. Do tego roku (2013) oficjalnie zgłoszono 430 przypadków incydentów pożarowych/pożarów. Co stanowi zaledwie 0,016% wszystkich systemów PV w Niemczech (Spanski i inni, 2015).

Na co zwrócić uwagę?

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

  • jakość komponentów w tym złączek MC4 (oryginalne, używanie specjalnej zaciskarki – nie obcęg!), 
  • dobór odpowiednich zabezpieczeń po stronie DC i AC,
  • zabezpieczenie kabli i przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym,
  • pomiary przed oddaniem instalacji do użytku.
Złączki MC4

O czym warto pamiętać?

Po 19.09.2020 r. instalacje o mocy zainstalowanej powyżej 6,5 kWp wymagają potwierdzenia przez rzeczoznawcę PPOŻ, że spełnione są wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Jako SolarTree Solutions współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Chcesz poznać wycenę dla Twojego domu lub firmy. Napisz do nas.

Skontaktuj się z nami:

Tags: , ,