Fotowoltaika – Twoja prywatna elektrownia słoneczna

Jak działa?

Podstawowym, nieodzownym i największym źródłem energii na Ziemi jest promieniowanie słoneczne. Energia, która powstaje w wyniku reakcji zachodzących we wnętrzu Słońca przesyłana jest w postaci fal elektromagnetycznych w przestrzeń kosmiczną. Fotony powodują przesunięcie elektronów z orbit walencyjnych na wyższe poziomy energetyczne. Tworzenie nadmiarowego ładunku elektrycznego wewnątrz ciała stałego, po przejściu elektronu do odpowiedniego poziomu energetycznego nazywane jest efektem fotowoltaicznym. Przyrządy, w których następuje bezpośrednie przetworzenie energii słonecznej na energię elektryczną nazywamy modułami lub panelami fotowoltaicznymi.

 

Rys. 1. „Zasada działania ogniwa fotowoltaicznego”

Prąd stały wytworzony przez panel za pomocą falownika (inwertera) zostaje przekształcony w prąd przemienny, który może zostać wykorzystany na bieżąco lub odesłany do sieci energetycznej.

Obalamy mit – w Polsce jest słońce!

Częstym stwierdzeniem, z którym spotykamy się na co dzień jest zdanie „Przecież w Polsce nie mamy na tyle słońca!”. Nie jest to prawdą – w Polsce mamy dobre warunki nasłonecznienia. Co więcej – niższe temperatury, które występują w naszym kraju w porównaniu nawet z krajami morza śródziemnego powodują, że ogniwa PV mniej się nagrzewają, co wyraźnie odbija się na ich lepszej sprawności.

Porównajmy europejską mapę nasłonecznienia:

Rys. 2. „Nasłonecznienie w Europie”

Jak wyraźnie widać a naszych szerokościach geograficznych z 1 m2 możemy usykać około 900-1100 kWh energii elektrycznej. Kraje, które leżą na podobnie lub mniej korzystnych słonecznie szerokościach geograficznych (takie jak Niemcy, Szwecja, Dania, Wielka Brytania, Luksemburg) produkują jednak o wiele więcej energii z elektrowni fotowoltaicznych niż my u nas w kraju.

Brak wykorzystania energii słonecznej jeszcze wyraźniej widać w odniesieniu na ilość mieszkańców – w tym zestawieniu Polska znajduje się na trzecim od końca miejscu (na jednego Polaka przypada tylko 2,6 W mocy zainstalowanej z PV). Niemcy „królują” w rankingu osiągając 40896 MW wytwarzanych przez ogniwa fotowoltaiczne, co przekłada się na prawie 500 W na osobę.

Czy fotowoltaika będzie się rozwijać w Polsce?

Odpowiadamy krótko – TAK. Koszty uprawnień do CO2, które odbijają się na cenach energii elektrycznej wyraźnie wskazują na to, że musimy zacząć inwestować w OZE. My z niecierpliwością czekamy na to co przyniesie jutro. A Wy?

 

 

 

Skontaktuj się z nami:

Tags: , , , , ,