Dofinansowanie 5000 zł z programu „Mój Prąd”

"Mój Prąd" - na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie? Jak uniknąć odrzucenia wniosku i uzyskać dofinansowanie do 5000 zł na instalację fotowoltaiczną.

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Jaki jest cel programu "Mój Prąd"?

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Budżet przeznaczony na to przedsięwzięcie wynosi 1 miliard złotych. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się elektronicznie poprzez profil zaufany. Może to zrobić właściciel instalacji lub osoba do tego upoważniona.

Wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania dofinansowania:

 1. Wniosek o dofinansowanie
2. Zaświadczenie OSD o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci
3. Klauzula informacyjna dla wnioskodawców programu priorytetowego „Mój Prąd”
4. Faktura za zakup i montaż instalacji PV (z adnotacją „Zgłoszono do programu „Mój Prąd”) wraz z dowodem zapłaty.

Wszystkie załączniki dostępne są na stronie: https://mojprad.gov.pl/

Kiedy będą wypłacane pieniądze?

Dotacje z programu „Mój prąd” są wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez NFOŚiGW i wyrażeniu zgody na wypłatę przez Ministerstwo Energii. Rozpatrywanie wniosków następuje na bieżąco. Pierwsze przelewy zostały wysłane przez NFOŚiGW 6 września 2019 roku, zaledwie kilka dni po uruchomieniu programu.

 

EDIT wrzesień 2020: Aktualnie czas oczekiwania na zwrot pieniędzy w ramach programy "Mój Prąd" wynosi około 3 miesięcy.

Czy dopłata z programu „Mój prąd” przysługują na rozbudowywaną instalację PV?

NFOŚiGW poinformował 25 lipca, że dopłaty nie będą przysługiwać osobom, które mają już działający system PV i chcą go rozbudować. Wsparcie nie będzie zatem przysługiwać nawet na nowe panele dokładane do istniejących.

Czy można dostać dopłatę do instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym?

Jak informuje NFOŚiGW „nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.). Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) i była zawarta umowa kompleksowa.”

Czy dopłaty z programu „Mój prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną i preferencyjną pożyczką z programu „Czyste powietrze”?

Dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w tamach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł.
Zgodnie z dokumentacją programu dotacji nie można natomiast łączyć ze wsparciem w ramach programu „Czyste powietrze”.

Kiedy trzeba będzie zwracać dopłatę?

Trzeba pamiętać, że składając wniosek w programie „Mój prąd” potencjalny beneficjent zobowiązuje się do utrzymania dotowanej instalacji słonecznej przez przynajmniej trzy lata od dnia wypłaty dofinansowania. W przeciwnym razie pieniądze trzeba będzie zwrócić.

Kiedy mogą się wyczerpać pieniądze z „Mojego prądu”?

Stan złożonych oraz zaakceptowanych wniosków można śledzić na bieżąco na stronie: https://mojprad.gov.pl/

Powody odrzucenia wniosków

 NFOŚiGW podaje powody, dla których część wniosków zostaje rozpatrzona negatywnie. Najczęstszą przyczyną jest płatność dokonana przed 23.07.2019 – z tego powodu odrzuconych zostało 42% wniosków. Brak potwierdzenia przez OSD przyłączenia do sieci zdyskwalifikowało kolejnych 14%. 12,5% odrzucenia spowodował brak klauzuli informacyjnej dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”. Zaświadczenie OSD o przyłączeniu do sieci z datą przed 23.07.2019 oraz brak załączników lub druku wniosku – po 11%. Brak dowodu zapłaty faktury lub oświadczenia o dokonanej zapłacie wyeliminowało 9,5% złożonych podań.

Wnioskodawcy, którzy nie dopełnili odpowiednich formalności, mogą – po uzupełnieniu brakujących dokumentów – ponownie złożyć wniosek. Jednak 53% osób, których wniosek odrzucony został ze względu na płatność lub zaświadczenie OSD z datą sprzed 23.07.2019, nie ma szans na otrzymanie dotacji.

Potrzebujesz więcej informacji – napisz do nas: biuro@solartree.pl

Skontaktuj się z nami:

Tags: , , , ,